INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Loddo AB (Företaget) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.
Denna policy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter Företaget samlar in och hur de används samt vilka rutiner Företaget har vad gäller dina personuppgifter och gäller för webbplatsen loddo.se (Hemsidan). Läs även våra Användarvillkor.

1.    Personuppgiftsansvar
Dina personuppgifter hanteras av Loddo AB. Loddo AB är personuppgiftsansvarig.

2.    De personuppgifter Företaget behandlar är bland annat;
(a) de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen loddo.se (Hemsidan), t.ex. genom att registrera dig, ansöka om prenumeration, lägga upp material eller ansöka om andra tjänster.
(b) uppgifter om köp du gör via Hemsidan och om fullgörelse av dina beställningar, och
(c) uppgifter om dina besök på Hemsidan, såsom exempelvis trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata (vare sig detta behövs för vår fakturering eller ej), och om de resurser du får tillgång till.
Om du väljer att svara på en av våra undersökningar behandlar Företaget de insamlade uppgifterna och om du kontaktar oss kan Företaget komma att dokumentera korrespondensen.

3. Ändamål med behandlingen
Dina personuppgifter används bland annat för att;
(a) visa material på Hemsidan på ett ändamålsenligt sätt för dig,
(b) fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig,
(c) tillhandahålla interaktiva delar av vår tjänst,
(d) informera dig om ändringar i våra tjänster,
(e) ta fram marknads- och konsumentstatistik, samt
(f) kontakta dig för direktmarknadsföringsändamål (se punkt 4).
Detta kan även omfatta samkörning, både inom och utom EES, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom vår koncern och till våra samarbetspartners och annonsörer (se punkt 7 nedan).

4.    Direktmarknadsföring
Företaget kan använda dina uppgifter för att informera dig om varor och tjänster som Företaget tror kan vara av intresse för dig och Företaget kan även låta tredje part använda dina uppgifter för sådana ändamål. Sådan information skickas per e-post eller sms. Skriftlig avanmälan görs till kontakt@loddo.se.
Enligt 11 § personuppgiftslagen får dina personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring efter du skriftligen anmält att du motsätter dig sådan behandling. Sådan anmälan kan ske till adressen som anges i stycket ovan.

5. IP-adresser och cookies
Loddo samlar information om din dator, t.ex din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem, för systemadministrationen och för att rapportera aggregerad information till våra annonsörer i form av statistik och våra besökares surfmönster (att identifiera individer). För samma ändamål hämtar vi information om din generella Internetanvändning genom s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Hemsidan.  De cookies som finns på Hemsidan hjälper oss bl.a. att
(1) beräkna och rapportera användarantal och trafik,
(2) registrera användarmönster och uppskatta mängden besökare
(3) utveckla och förbättra Hemsidan genom att förstå hur den används av besökarna,
(4) anpassa Hemsidan efter besökarnas önskemål, val och intressen, och
(5) känna igen besökarna när de återvänder till sidan.
Din webbläsare kan ställas in så att du automatiskt kan neka till lagring av cookies eller att du informeras när en webbplats vill lagra en cookie. Du kan även radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare. Om du inte aktivt ställt in din webbläsares inställningar för att neka cookies, kommer vårt system att placera cookies på din dator när nu besöker Hemsidan. Observera att om du väljer att neka cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på delar av Hemsidan.

6. Mottagare av uppgifterna
Företaget kan lämna dina personuppgifter till andra bolag i vår koncern. Företaget kan även lämna dina personuppgifter till tredje part om;
(a)  detta krävs för att kunna leverera tjänsten eller varorna till dig (t.ex. att dina adressuppgifter hanteras av vår logistikpartner för att Företaget ska kunna utföra leveransen av dina varor).
(b)  Företaget säljer eller köper en verksamhet eller tillgång, varvid Företaget får visa dina uppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgång.
(c)  Företaget eller väsentliga delar av våra tillgångar förvärvas av tredje man, varvid personuppgifter kommer att vara en av de överförda tillgångarna,
(d)  Företaget måste lämna ut dina uppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller för att skydda Företaget, Företagets kunders eller annans rättighet, tillgång eller säkerhet. Detta inbegriper informationsutbyte med andra företag för att motverka bedrägeri eller för begränsning av kreditrisk.
Företaget lämnar aggregerade uppgifter i anonym form till våra annonsörer. (Företaget kan t.ex. informera annonsören om att 700 kvinnor i åldrarna 25-45 år gillar deras produkt). Företaget kan också använda sådan information för att hjälpa Företagets annonsörer att nå den målgrupp de söker (baserat på t.ex. ålder, geografi eller civilstånd). Företaget kan komma att använda dina personuppgifter för att tillgodose våra annonsörers önskan om att visa deras reklam för en specifik målgrupp.

7. Tredjelandsöverföring
Personuppgifter som samlas ifrån dig kan komma att överföras till land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Uppgifterna kan t.ex. behandlas av personal utanför EES, anställda av oss eller våra leverantörer, som arbetar med att genomföra din beställning, handlägga dina betalningsuppgifter eller tillhandahålla supporttjänster etc.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att Företaget överför och behandlar dina uppgifter enligt stycket ovan. Företaget kommer att dock att ta skäliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

8. Säkerhet
Om Företaget har gett dig ett lösenord (eller om du har valt ett sådant) som ger dig tillgång till särskilda delar av Hemsidan ansvar du för att behandla lösenordet konfidentiellt och inte lämna ut det till någon.
Överföringar över Internet är tyvärr inte helt säkra. Även om Företaget gör sitt bästa för att skydda dina uppgifter kan Företaget inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till Hemsidan; alla överföringar sker på din egen risk. När Företaget har tagit emot uppgifter kommer Företaget att ta åtgärder för att förhindra obehörig tillgång.

9.    Registerutdrag och rättning
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till Loddo AB, Dalagatan 22, 113 24 Stockholm.
Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

10.  Tredjepartswebbplatser
Hemsidan kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att dessa webbplatser kan ha egna integritetspolicies och att Företaget inte ansvarar för dessa. Läs dessa integritetspolicies innan du lämnar personuppgifter till sådana webbplatser.

11.  Tillägg och ändringar
Tillägg till och ändringar av denna policy kommer att publiceras på denna sida och kommer, när Företaget finner lämpligt, även skickas till dig via e-post.

12.  Kontakt
Har du några frågor eller synpunkter rörande denna policy är du välkommen att skicka ett meddelande till: kontakt@loddo.se