TILL LEVERANTÖRER

Loddo.se är en prenumerationstjänst som erbjuder en direktkanal hem till en köpstark målgrupp, främst ”Kvinnor mitt i livet” mellan 45-64 år i hela landet, med intresse av produkter och erbjudanden från detalj- och dagligvaruhandeln.

Tjänsten är ett smidigt och enkelt sätt för konsumenterna att upptäcka nya favoriter samt utmana gamla vanor, i sin hemmamiljö.

Loddo.se skapar efterfrågan från konsument vilket i sin tur stärker varumärkets position hos dagligvarukedjorna.

Med Loddo.se kan varumärken bygga ett starkare erbjudande och en bättre relationen med både nya och befintliga konsumenter.

Målgruppen ”Kvinnor mitt i Livet”
Kvinnor 45–64 år utgör den största delen av konsumentmarknaden i Europa, USA och Japan eftersom de kontrollerar mycket pengar samt gillar nya produkter och tjänster. Dels ökar antalet kvinnor i denna ålderskategori, dels har de pengar och stort inflytande över konsumtionsbesluten.

Är du nyfiken på Loddo och vill samarbeta med oss för att marknadsföra dina produkter i boxen, vänligen kontakta carl@loddo.se.